Skanlab AS

Skanlab Therapy™


Den umiddelbare dype varmen fører til at blod årene utvides (vasodilatasjon), surstoff-opptaket (metabolismen) øker og det kollagene vevet blir mer elastisk. Også tonus i muskel reduseres gjennom den dype lokale varmen. Ved stimulering av de tykke nervefibrene får man økt nerveledningshastighet og pasienten vil ha en klar fordel av smertelindring når rehabilitering starter.

 

Behandlingstiden er i alt vesentlig avhengig av vevets beskaffenhet og er i gjennomsnitt 4 til 6 minutter lang. Ved større vevsområder (f. eks. lårmuskelen) kan det være nødvendig med opptil 10 minutters behandling.

 

 

 

Skanlab Laser™ Pro


Skanlab Laser™ Pro er en videreutvikling av suksessen Skanlab Laser™. Du får den nyeste batteriteknologi med enklere oppladning og større kapasitet. Ny batterikobling gir lengre levetid og Li-Ion teknologien er innført. Fortsatt får du 100, 200, 300, 400 & 500mW i samme laser!

Skanlab Laser™ Pro er oppgradert med nytt display som gir deg kontinuerlig info om tilført energi i Joule (0,1-150J). Den har en innebygget laserdiode tester. Du får informasjon om når batteriet skal skiftes og info hvis diode temperatur er for høy. Alt dette kommer til syne sammen med et lydsignal. Produktet er TÜV godkjent og merket CE0123