Tech spec

Last ned

Referanser

Diagnoser

Skanlab Therapy™


Den umiddelbare dype varmen fører til at blod årene utvides (vasodilatasjon), surstoff-opptaket (metabolismen) øker og det kollagene vevet blir mer elastisk. Også tonus i muskel reduseres gjennom den dype lokale varmen. Ved stimulering av de tykke nervefibrene får man økt nerveledningshastighet og pasienten vil ha en klar fordel av smertelindring når rehabilitering starter.

 

Behandlingstiden er i alt vesentlig avhengig av vevets beskaffenhet og er i gjennomsnitt 4 til 6 minutter lang. Ved større vevsområder (f. eks. lårmuskelen) kan det være nødvendig med opptil 10 minutters behandling.

 

Tech Spec:   http://skanlab.no/tech-spec/
Last ned:   http://skanlab.no/last-ned/
Referanser:  http://skanlab.no/referanser/
Diagnoser:   http://skanlab.no/diagnoser/